PRZENIEŚ DO NAS SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ!

Korzystna oferta dla osób przenoszących do nas swoją firmę | Pomoc w zmianie biura rachunkowego/księgowej
KSIĘGOWOŚĆ I OBSŁUGA SPÓŁEK
Oferujemy również usługi dla innych podmiotów na rynku (stowarzyszenia, fundacje)
Księgowość
 • Wsparcie podczas zakładania działalności ( w tym księgowość spółki z o.o. )
 • Sporządzanie deklaracji i sprawozdań finansowych, w tym zeznań rocznych, dokumentów dla GUS
 • Doradztwo podatkowe, sporządzanie miesięcznych deklaracji o ewidencji podatku VAT, rozliczeń PIT oraz VAT,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ksiąg przychodów i rozchodów,
 • Reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym lub GUS
 • Doradztwo związane z działaniami podejmowanymi przez przedsiębiorstwo i zmianami w prawie finansowym i pracy
 • Pomoc w założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Kadry i płace
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników, kart wynagrodzeń i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu
 • Zgłaszanie, zmiany korekty i wyrejestrowania płatników składek oraz pracowników do ZUS
 • Sporządzenie listy płac i miesięcznych list wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzenie rozliczeń RMUA dla każdego pracownika
 • Sporządzenie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-8, PIT-11
 • Sporządzenie deklaracji składek ZUS
 • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego
 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w ZUS
Doradztwo podatkowe
 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,
 • prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie,
 • sporządzanie zeznań,sprawozdań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.
Sprawdż ceny!
szybkość 90%
Dokładność 100%
Doświadczenie 95%
Ceny 50%
Oferujemy niespotykaną w tej cenie jakość usług.

Profesjonalni, kompetenti (m.in doradcy podatkowi) czuwają nad poprawnością Twoich rozliczeń i deklaracji

Pracujemy dokładnie ale i szybko, w czym pomagają nam własne systemy informatyczne i hektolitry kawy wypijane każdego miesiąca. Nawet duże liczby dokumentów dostarczone w ostatniej chwili nie stanowią dla nas problemu.

ZAJMIEMY SIĘ WSZYSTKIM.
Ty możesz skupić się na biznesie
PANEL KLIENTA
w cenie abonamentu
Oferujemy podgląd prowadzonej księgowości w nowoczesnym Panelu
PEŁNA DOKUMENTACJA
w cenie abonamentu
Wszystkie dokumenty przechowujemy w postaci elektronicznej
Obsługa kadrowa
w cenie abonamentu
Pomożemy Ci zatrudnić (ale też zwolnić) Pracownika. Podatki, składki, umowy.
Najlepsze ceny na rynku księgowym w Polsce
Przedstaw swoje potrzeby, a dostosujemy ofertę