Prowadzenie ksiąg rachunkowych – co warto wiedzieć?

Księgi rachunkowe stanowią zbiór zapisów księgowych prowadzonych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Istotnie należy zaznaczyć, że na zapisy ...

Read More

Jaka kara za nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Przedsiębiorcy prowadzący firmę muszą pamiętać o konieczności wypełniania obowiązków księgowych i podatkowych. Jednym z nich jest obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych ...

Read More

Ozusowanie umów zleceń

Ozusowanie umów zleceń planuje się na rok 2023. Jaki jest cel tego działania? Czy planowane rozwiązania zostaną wprowadzone? Ozusowanie umów ...

Read More

Wynagrodzenie od lipca 2022 r.

W ostatnim czasie została podjęta decyzja o wdrożeniu istotnych zmian w zakresie wynagrodzeń. Od 1 lipca sposób naliczania wynagrodzeń w ...

Read More

Adres do e-doręczeń – oferujemy pomoc

Adres do e-doręczeń – oferujemy pomoc w zakresie utworzenia, zgłoszenia i aktywacji skrzynki do e-doręczeń. E-doręczenia to usługa rejestrowanego doręczenia ...

Read More

Projekt ustawy „Polski Ład 2.0”

W ostatnich dniach zostały przedstawione plany w zakresie ustawy „Polski Ład 2.0”. Na co trzeba się przygotować? Czy zmiany znów ...

Read More

Zmiany w KRS od czerwca 2022

W ostatnim czasie została podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W jakim celu wdrożono zmiany? Jakim sytuacjom ...

Read More

Formalności po rejestracji spółki z o.o.

Po przeprowadzeniu rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy pamiętać o kolejnych obowiązkach przedsiębiorcy, które muszą być dopełnione we właściwym czasie. ...

Read More

Limit godzin nadliczbowych

Jakie obowiązuje roczny limit godzin nadliczbowych? Czy można zmienić jego wysokość? Nadgodziny to praca wykonywana ponad: określoną w umowie normę ...

Read More

Kodeks Pracy 2022 zmiany

Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i tzw. dyrektywa rodzicielska obligują Polskę do wprowadzenia zmian ...

Read More