PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKI

POMOC W SPORZĄDZENIU SPRAWOZDANIA ZA 2023 ROK!

Zachęcamy do podjęcia współpracy – nasi eksperci przygotują i złożą sprawozdanie w Państwa imieniu.

OFERUJEMY ROZLICZENIE SP Z O.O. - PEŁNĄ KSIĘGOWOŚĆ W KORZYSTNEJ CENIE!

Pomożemy Ci z wszystkimi dokumentami

Założenie zakładowego planu kont

Pomoc przy opracowaniu Polityki Rachunkowości

Ewidencjonowanie operacji gospodarczych 

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, w tym naliczanie amortyzacji

Deklaracje CIT oraz VAT

Przesyłanie JPK_V7  do urzędu skarbowego

Przygotowanie wszystkich niezbędnych zestawień, bilansów, rachunków.

Wiele innych operacji, które są niezbędne przy prowadzeniu Pełnej Księgowości

Pełna księgowość to forma prowadzenia ksiąg rachunkowych do której zobligowana jest każda firma działająca na zasadach spółki z o.o. Nasze biuro rachunkowe w swojej ofercie posiada usługi odpowiadające potrzebom klientów prowadzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

SPÓŁKA Z O.O. – PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Założenie spółki z o.o wiąże się z brakiem możliwości rozliczania się i ewidencjonowania finansów za pomocą KPiR. Według prawa spółka taka ma obowiązek ewidencjonować każde zdarzenie gospodarcze i każdą, nawet najmniejszy wpływ i wypływ gotówki w firmie. Czyni to dzięki Pełnej Księgowości, czyli precyzyjnemu i sformalizowanemu systemowi ewidencji.

Dzięki informacjom zbieranym przez cały rok, właściciel spółki zobowiązany jest do tworzenia dokumentów takich jak: rachunek zysków i strat, bilans, informacje dodatkowe. Na ich podstawie musi sporządzać sprawozdanie finansoweDokumenty te powinien  złożyć w odpowiednim terminie we właściwym co do siedziby firmy Urzędzie Skarbowym i Sądzie Rejestrowym.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ – CO WCHODZI W JEJ SKŁAD

Na Pełną Księgowość spółki z o.o. składa się każdy:

  • dokument sprzedaży i zakupu,
  • dokument wpłaty i wypłaty środków wewnątrz przedsiębiorstwa,
  • dowód rozliczenia z innymi firmami i instytucjami,
  • dokument potwierdzający posiadanie udziałów w przedsiębiorstwie,
  • wyciąg bankowy,
  • spis operacji magazynowych,
  • dowód wypłaty dla pracowników

Księgi rachunkowe wymagają rozłożenia każdej z ewidencjonowanych kwot na wartość podatku VAT, kwotę netto oraz ewentualną marżę, przez co proces dokumentacji jest stosunkowo skomplikowany. 

Przy zmieniających się często przepisach prawnych prowadzenie księgowości w firmie może powodować wiele problemów, w tym również kary pieniężne. Ze względu na skomplikowany proces i dużą ilość dokumentów i operacji dodatkowych wymaga współpracy z biurem rachunkowym lub zatrudnienia własnej księgowej.

Zapraszamy do współpracy z naszym biurem rachunkowym wszystkich, którzy chcą uzyskać rzetelnie poprowadzone księgi rozrachunkowe.