Tag: biuro podatkowe Kraków

Kasa fiskalna online

Kasa fiskalna online to system, którego celem jest rejestracja sprzedaży. Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest uszczelnienie systemu podatku VAT oraz ograniczenie szarej strefy w sprzedaży detalicznej.

Do posiadania kasy fiskalnej zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Istotnie należy zaznaczyć, że niedawno została podpisana ustawa zobowiązująca do wymiany tradycyjnej kasy fiskalnej na prowadzoną online.

Pandemia COVID-19 wydłużyła termin wymiany kas fiskalnych. Jakie terminy obowiązują?

Pierwszą branżą, która od 2020 roku była zobowiązana do wprowadzenia kas fiskalnych online były warsztaty samochodowe.

Od stycznia 2021 roku obowiązek dostosowania się do nowych przepisów mają hotele, pensjonaty oraz punkty gastronomiczne świadczące usługi związane z wyżywieniem. Dodatkowo warto zaznaczyć, że punkty zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych również muszą prowadzić online kasę fiskalną.

Od lipca 2021 roku przepisy obejmą:
– fryzjerów;
– budowlańców;
– prawników;
– kosmetyczki;
– lekarzy;
– fitnessy oraz siłownie;

Przeczytaj: Limit ksiąg rachunkowych 2021

Read More

Roczne deklaracje pracowników za 2020 r.

Czym są roczne deklaracje pracowników za 2020 r.? Obowiązkiem każdego pracodawcy jest rozliczenie pracowników, za których pobierał zaliczki na podatek dochodowy w ciągu minionego roku kalendarzowego. Dlaczego pracodawcy powinni o tym pamiętać? Niewypełnienie tego obowiązku we właściwym czasie może spowodować wiele konsekwencji dla firm.

Pracodawcy do urzędu skarbowego powinni wysłać:

1) W przypadku zaliczek na podatek dochodowy:
– deklaracje roczną o zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R;
– informacje o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.

2) W przypadku podatku dochodowego naliczanego według zryczałtowanych składek:
– deklarację roczną o zryczałtowanym podatku PIT-8AR;
– informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne nie posiadające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania IFT-1R.

Ustawowy termin złożenia deklaracji rocznych za pracowników minął 31 stycznia. Warto jednak zaznaczyć, że w tym roku dzień ten wypadł w niedziele, więc został przesunięty do 1 lutego 2021 roku.

Istotne jest, że złożenie deklaracji rocznych może nastąpić wyłącznie w formie elektronicznej. Pracodawcy powinni otrzymać UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

——–

Wszystko na temat: Umowa o pracę

Read More

Zmiany w zakresie „mikropożyczki”

Strona główna AUDITORI

***

Zaproponowane zostało niedawno nowe rozwiązanie, którego celem jest pomoc mikroprzedsiębiorcom w zakresie prowadzenia działalności.

Zgodnie z przyjętą „Specustawą” z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych starosta został uprawniony do udzielenia pożyczki mikroprzedsiębiorcy. To jednorazowa pożyczka, której celem jest pomoc w pokryciu bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wartość pożyczki nie może przekroczyć 5 000 zł.

Warto zaznaczyć, że pożyczka ta wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy, podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Rzecznik MŚP złożył wniosek o zmianę przepisów. Zmiana miałaby polegać na umorzeniu mikropożyczki z mocy prawa (po spełnieniu określonych warunków ustawy). Swoją propozycję opiera na tym, że organy władzy publicznej dysponują aktualnymi informacjami niezbędnymi do weryfikacji spełnienia kryteriów do umorzenia mikropożyczki.

Kim jest mikroprzedsiębiorca?
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1.) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
oraz
2.) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Read More

Deklaracje PIT do czerwca 2020

Obowiązek opłacania podatków to jedna z najważniejszych kwestii podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Po zakończonym roku podatkowych przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym deklaracji rocznej, w której zostają rozliczone przychody osiągnięte w danym roku.

Składanie deklaracji podatkowych PIT dotyczy również podatników nie prowadzących działalności gospodarczej.

Standardowym końcowym terminem dokonania rozliczenia podatkowego jest dzień 30 kwietnia. W związku z trwającą epidemią termin został przedłużony do maja. W praktyce jednak termin na złożenie deklaracji i rozliczenie podatku mija 1 czerwca, bowiem 31 maja wypada w niedzielę.

Przedłużenie terminu składania podatków jest szczególnie korzystne dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Powodem tego jest fakt, że muszą one samodzielnie wypełnić deklarację i ją wysłać. Nie ma możliwości automatycznego rozliczenia podatku przez Urząd Skarbowy.

Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku zapłaty podatku do końca maja, nie będą naliczane odsetki za zwłokę.

Wszelkie zmiany prawne wprowadzane w ostatnim czasie przez rząd wprowadzają spore zamieszanie w życiu podatników. Z tego powodu korzystnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług specjalistów, którzy w imieniu Klientów dopełnią niezbędnych formalności. Doradztwo podatkowe umożliwi bezpieczne wypełnianie nowych obowiązków podatkowych.

Read More