Tag: biuro rachunkowe auditori

Projekt ustawy „Polski Ład 2.0”

W ostatnich dniach zostały przedstawione plany w zakresie ustawy „Polski Ład 2.0”. Na co trzeba się przygotować? Czy zmiany znów wprowadzą zamieszanie wśród podatników?

Z wieloma zmianami wdrożonymi ustawą o Polskim Ładzie przedsiębiorcy do dziś nie potrafią sobie poradzić. Na horyzoncie pojawił się niedawno projekt ustawy „Polski Ład 2.0” – co się zmieni? Jakie są założenia ustawy?

Projekt ustawy „Polski Ład 2.0” założenia dotyczą przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie:
🔸 podatkiem liniowym
🔸 zryczałtowanym podatkiem dochodowym
🔸 kartą podatkową

Uwaga!
Z dostępnych rozwiązań w ramach projektu ustawy „Polski Ład 2.0” nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Projekt ustawy „Polski Ład 2.0” – założenia:

🔸 Podatek liniowy ▸ Roczny limit odliczenia ma wynosić 8.700 zł i będzie podlegał zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów lub będzie pomniejszał podstawę do opodatkowania
🔸 Zryczałtowany podatek dochodowy ▸ Przychody osiągnięte z działalności gospodarczej będą mogły być pomniejszone o 50% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne
🔸 Karta podatkowa ▸ Podatek wynikający z decyzji organu podatkowego będzie mógł być obniżony o 19% zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne

Read More

Zmiany w KRS od czerwca 2022

W ostatnim czasie została podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W jakim celu wdrożono zmiany? Jakim sytuacjom mają zapobiegać nowelizacje przepisów?

Zmiany w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego mają być wdrożone od 21 czerwca 2022 r.

Planowane zmiany w zakresie rejestru przedsiębiorców:
▸ wzmocnienie funkcji informacyjnej KRS
▸ wzmocnienie funkcji informacyjnej akt rejestrowych
▸ wzmocnienie bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego
▸ umożliwienie niezwłocznego uzyskania informacji i wpływie wniosków i dokumentów
▸ sprawne wykrycie posługiwania się fałszywymi dokumentami
▸ wprowadzenie newslettera (powiadamianie o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w rejestrze)

Powyższe zmiany mają wprowadzić większe zabezpieczenia w zakresie obsługi rejestru KRS.
Nowela wejdzie w życie 21 czerwca 2022 r.

Read More

Formalności po rejestracji spółki z o.o.

Po przeprowadzeniu rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy pamiętać o kolejnych obowiązkach przedsiębiorcy, które muszą być dopełnione we właściwym czasie. Co zrobić po rejestracji spółki? Jakich formalności po rejestracji spółki z o.o. trzeba dokonać?

 

Formalności po rejestracji spółki z o.o.

 

 1. 🔸 Urząd Skarbowy

Rejestrując spółkę przez Internet należy pamiętać o konieczności opłacenia podatku PCC-3 (od kapitału zakładowego utworzonej spółki). Formalności należy dopełnić w terminie 14 dni od daty zawiązania spółki.

Po otrzymaniu NIP, REGON i KRS dla spółki należy złożyć formularze:

 • NIP-8 (zgłoszenie rachunku bankowego spółki)
 • VAT-R (zgłoszenie spółki do VAT, opcjonalnie)
 1. 🔸 Powierzenie obsługi księgowej spółki specjalistom

Wybór odpowiedniego biura rachunkowego ma wpływ na późniejsze funkcjonowanie podmiotu. Warto zdecydować się na pomoc specjalistów w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych i księgowych.

Oferta Biura rachunkowego Auditori – zapraszamy do współpracy

 1. 🔸 ZUS

Przedsiębiorcy planujący zatrudnić pracowników muszą dokonać odpowiedniego zgłoszenia w ZUS.

 1. 🔸 CRBR, BDO

Spółki zobowiązane są do dokonania rejestracji w CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych) oraz w określonych przypadkach w BDO.

 1. 🔸 Licencje i zezwolenia

W niektórych przypadkach założenie działalności wymaga posiadania licencji oraz zezwoleń (np. firma transportowa).

 

Formalności po rejestracji spółki z o.o. jak dopełnić?

Najlepiej całą procedurę oraz późniejsze formalności powierzyć specjalistom biura rachunkowego.

Read More

Limit godzin nadliczbowych

Jakie obowiązuje roczny limit godzin nadliczbowych? Czy można zmienić jego wysokość?

Nadgodziny to praca wykonywana ponad:

 • określoną w umowie normę czasu pracy
 • przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (art. 151 § 3 i 4) limit godzin nadliczbowych w ciągu roku wynosi 150 godzin. W określonych przypadkach istnieje możliwość zwiększenia limitu w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę (gdy pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy).

Pracodawca jest uprawniony do zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych w wyjątkowych sytuacjach (np. nagła awaria).

Warto zaznaczyć, że godziny nadliczbowe nie powinny stanowić stałego harmonogramu czasu pracy.

Read More

Kodeks Pracy 2022 zmiany

Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i tzw. dyrektywa rodzicielska obligują Polskę do wprowadzenia zmian w zakresie obowiązującego prawa pracy. Co się zmieni? W jakim terminie należy wprowadzić zmiany?

Obecnie trwają pracę nad nowelizacją Kodeksu Pracy, które znacząco wpłyną m.in. na umowy oraz korzystanie z urlopów rodzicielskich. Co się zmieni w prawie pracy w 2022 roku?

 

Kodeks Pracy zmiany 2022

 

🔸 Obowiązek przekazania dodatkowych informacji na temat zatrudnienia

Pracodawcy będą przekazywać informacje o dodatkowych warunkach zatrudnienia (w terminie 7 dni od dopuszczenia pracownika do pracy).

🔸 Umowa na okres próbny

Pracownicy zatrudnieni przez co najmniej pół roku będą uprawnieni do wystąpienia o zatrudnienie na bardziej stabilnych i bezpiecznych warunkach (np. na podstawie umowy o pracę).

🔸 Umowa na okres określony

Pracodawcy będą zobowiązani do uzasadnienia powodu rozwiązania umowy na czas określony.

🔸 Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski zostanie wydłużony:

 • 41 tygodni w przypadku jednego dziecka
 • 43 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej

🔸 Zasiłek macierzyński

Wysokość zasiłku macierzyńskiego zostanie zwiększona do 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

🔸 Urlop opiekuńczy

Zgodnie z zapisami dyrektywy do porządku prawnego wejdzie urlop opiekuńczy, który zakłada pięć dni w roku kalendarzowym bezpłatnego urlopu udzielanego na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku, ale też innemu członkowi rodziny np. starszym rodzicom czy małżonkowi, wymagającemu znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.

 

▪ Termin:

Polska ma czas na wprowadzenie zmian do 1-2 sierpnia.

Read More

Jednoosobowa działalność gospodarcza – księgowość

O czym pamiętać prowadząc księgowość w jednoosobowej działalności gospodarczej?

Jakie są zalety wyboru księgowości online dla JDG?

W każdym roku wiele osób planujących prowadzenie firmy decyduje się na jednoosobową działalność gospodarczą. Istotnie należy zaznaczyć, że w tym przypadku przedsiębiorca samodzielnie ponosi odpowiedzialność swoim majątkiem za zadłużenie oraz ewentualne problemy finansowe.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – księgowość

Do zadań osoby odpowiedzialnej za księgowość JDG należy prowadzenie;

🔸 rejestrów VAT (gdy JDG jest czynnym podatnikiem VAT)

🔸 ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zakup o wartości powyżej 3,5 tys. zł)

🔸 ewidencji wyposażenia (wyposażenie o wartości przekraczającej 1,5 tys. zł)

🔸 ewidencji przebiegu pojazdu (gdy przedsiębiorca wykorzystuje samochód prywatny)

Co ułatwia wypełnianie obowiązków księgowych?

🔸 współpraca z biurem rachunkowym

🔸 wykupienie dostępu do programu umożliwiającego wystawianie faktur

🔸 korzystanie z konsultacji prawnych, księgowych, podatkowych

Jak zmienić biuro rachunkowe?

Read More

Wczasy pod gruszą – dla kogo?

Wczasy pod gruszą – kto może z nich skorzystać? Dla kogo wypłacane jest świadczenie? Jakie warunki należy spełnić?

Wczasy pod gruszą są świadczeniem wypłacanym w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (tworzony przez pracodawców zatrudniających według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty).

Ze świadczenia mogą skorzystać pracownicy oraz członkowie ich rodzin, byli pracownicy – emeryci i renciści oraz ich rodziny, a także wszelkie inne osoby, którym pracodawca umożliwił korzystanie ze środków ZFŚS.

Wczasy pod gruszą – jakie warunki należy spełnić?
Istotnym czynnikiem określającym możliwość skorzystania ze świadczenia jest kryterium dochodowe (wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z niego).

Pracownik ubiegający się o świadczenie zobligowany jest do złożenia wniosku wraz z oświadczeniem o sytuacji majątkowej i rodzinnej.

Wypłata świadczenia jest zwolniona w podatku dochodowego od osób fizycznych (do kwoty 2000 zł) oraz składek ZUS.

Read More

Przedsiębiorcy zmieniają działalność na spółkę z o.o.

W ostatnim czasie przedsiębiorcy decydują się na zmianę działalności na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Od dłuższego czasu mówi się, że ta forma prawna jest mniej ryzykowna. Dlaczego warto zmienić formę prawną biznesu na spółkę z o.o.?

Przedsiębiorcy zmieniają działalność na spółkę z o.o. ponieważ ta zmiana wiąże się z wieloma korzyściami.

Spółka z o.o. – jakie korzyści?

🔸 przejrzystość opodatkowania spółki oraz wspólników
🔸 brak osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania
🔸 prosta procedura sprzedaży udziałów
🔸 swobodna konstrukcja umowy spółki
🔸 łatwe metody pozyskiwania kapitału
🔸 możliwość otworzenia spółki przez obcokrajowców
🔸 większy prestiż prowadzenia działalności

Spółka z o.o. – jakie wady?

🔸 pełna księgowość
🔸 odpowiedzialność członków zarządu w określonych przypadkach

Decydując się na zmianę działalności na spółkę z o.o. warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy doradzą oraz pomogą bezpiecznie przeprowadzić procedurę przekształcenia.

Read More

Trzynasta emerytura 2022r. bez podatku

Ile wyniesie świadczenie „Trzynasta emerytura 2022r.”? Kiedy wypłata świadczenia?

Zgodnie z informacją przedstawioną w ustawie „trzynastka” będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie.

Trzynasta emerytura w 2022 roku wyniesie 1338,44 zł brutto (1217,98 zł netto).

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w przypadku tej emerytury zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Uwaga!
Nie ma obowiązku składania dodatkowych wniosków o przyznanie świadczenia.

Kto może skorzystać ze świadczenia? Trzynasta emerytura przysługuje wszystkim, którzy mają na dzień 31 marca przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty, albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Read More

Płatności firmowe z prywatnego konta przedsiębiorcy

Czy każdy przedsiębiorca musi posiadać konto bankowe? W jaki sposób bezpiecznie opłacać zobowiązania oraz dokonywać płatności firmowych?

Istotnie należy zaznaczyć, że konta bankowego nie muszą posiadać przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 osób oraz pod warunkiem, gdy ich dochód z ubiegłego roku nie przekroczył 2 mln euro.

Pozostali właściciele firm zobowiązani są do korzystania z mikrorachunku podatkowego.

🔸 Czy przedsiębiorcy mają prawo do dokonywania płatności firmowych z prywatnego konta?
W większości przypadków przedsiębiorcy mają obowiązek dokonywania transakcji bezgotówkowych. Posiadanie rachunku bankowego w przypadku prowadzenia firmy znacznie ułatwia załatwianie spraw oraz regulowanie zobowiązań.

🔸 Płatności firmowe z prywatnego konta przedsiębiorcy – na co zwrócić uwagę?
Obowiązujące przepisy prawne nie zabraniają dokonywania rozliczeń przy wykorzystaniu prywatnego rachunku bankowego. Istotne jest, aby wykorzystywane konto nie było wykorzystywane przez więcej osób niż sam właściciel.

Read More