Tag: biuro rachunkowe

Wypłata świadczenia postojowego z ZUS

Kiedy wypłaca się świadczenie postojowe? Tego rodzaju świadczenie wypłaca się osobom wykonującym pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Świadczenie przyznawane jest tym, którzy złożą wniosek w przypadku zastosowania w firmie przestoju ekonomicznego.

W przypadku trwającej epidemii ze świadczenia postojowego mogą skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych. Nowa wersja tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy.

Uwaga!
Jednym z warunków wypłaty postojowego jest oświadczenie ze strony przedsiębiorcy, że sytuacja materialna wykazana w pierwszym wniosku nie uległa poprawie.

Warto podkreślić, że pierwsze wypłaty świadczenia postojowego zostaną wykonane na konta tych, którzy składali wnioski poprzez swoje indywidualne konta na platformie internetowej PUE ZUS. Ten sposób przekazywania wniosków do ZUS sprawia, że są one automatycznie weryfikowane i przekazywane do wypłaty.

Papierowa forma składania wniosków do ZUS może wydłużyć czas przelania środków w zakresie świadczenia postojowego.

Opóźnienia w wypłacie mogą być również spowodowane pojawiającymi się błędami we wnioskach. Z tego powodu warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego, które szybko i bezbłędnie przygotuje oraz złoży wniosek do ZUS.

 

Zachęcamy do lektury naszego artykułu:

ZWOLNIENIE Z ZUS DLA MAŁYCH FIRM W NOWYM PAKIECIE ANTYKRYZYSOWYM

Read More

Tarcza antykryzysowa – zmiany w prawie podatkowym

Wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego zobowiązuje rząd do wdrażania nowych rozwiązań, z których mogą skorzystać właściciele przedsiębiorstw. Ochrona funkcjonujących na rynku firm oraz zatrudnionych pracowników jest obowiązkiem rządu. Jakie zmiany w zakresie prawa podatkowego planuje rząd?

Proponowane zmiany w ustawie zostały przedstawione 20 marca. Celem wprowadzanych zmian jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności.

Zmiany w prawie podatkowym, które mogą zostać wprowadzone to m.in.:
– wprowadzenie nowych zasad dotyczących rozliczenia straty (jeżeli przedsiębiorcy zanotują spadek przychodów o min. 50% w stosunku do 2019 r., będą mieli możliwość obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł)
– odroczenie terminu składania nowego JPK-VAT z deklaracją
– zmiana terminu zgłaszania danych do CRBR na 13 lipca 2020 roku
– wydłużenie terminu zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych do 20 lipca 2020 roku
– zwolnienie z PCC umów pożyczkowych zawieranych do dnia 31 sierpnia 2020 roku (pod warunkiem, że biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu)

Rząd planuje również wprowadzić korzystne rozwiązania dla małych podatników. Jedną z proponowanych zmian jest możliwość rezygnacji z 2020 roku z uproszczonych zaliczek i obliczać je od bieżących dochodów.

Ustawa umożliwia również organom podatkowym zwieszenie z urzędu albo na wniosek postępowań lub kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych.

Read More