Tag: dodatek solidarnościowy

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych

Przepisy uchwalone przez Sejm dnia 4 czerwca 2020 roku ustawą o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 ...

Read More