Tag: doradztwo podatkowe Kraków

Świadczenie aktywizacyjne 2022

Ze świadczenia aktywizacyjnego skorzystać będą mogli pracodawcy zatrudniający bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną. Co zrobić, aby otrzymać świadczenie?

Warunkiem otrzymania świadczenia aktywizacyjnego jest zatrudnienie bezrobotnego rodzica lub opiekuna osoby zależnej, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował z pracy ze względu na wychowywanie dziecka lub sprawowanie opieki nad osobą zależną.

Świadczenie aktywizacyjne 2022 – jakie kwoty?
🔸 przez 12 miesięcy w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli zobowiąże się do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego przez okres 6 miesięcy → w 2022 r. 1505 zł brutto
🔸 przez 18 miesięcy w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli zobowiąże się do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego przez okres 9 miesięcy → w 2022 r. 1003,33 zł brutto

Za przyznanie świadczenia aktywizacyjnego odpowiada starosta.

KOMU PRZYSŁUGUJE PŁATNE ZWOLNIENIE Z PRACY?

Read More

Deklaracje PIT do czerwca 2020

Obowiązek opłacania podatków to jedna z najważniejszych kwestii podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Po zakończonym roku podatkowych przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym deklaracji rocznej, w której zostają rozliczone przychody osiągnięte w danym roku.

Składanie deklaracji podatkowych PIT dotyczy również podatników nie prowadzących działalności gospodarczej.

Standardowym końcowym terminem dokonania rozliczenia podatkowego jest dzień 30 kwietnia. W związku z trwającą epidemią termin został przedłużony do maja. W praktyce jednak termin na złożenie deklaracji i rozliczenie podatku mija 1 czerwca, bowiem 31 maja wypada w niedzielę.

Przedłużenie terminu składania podatków jest szczególnie korzystne dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Powodem tego jest fakt, że muszą one samodzielnie wypełnić deklarację i ją wysłać. Nie ma możliwości automatycznego rozliczenia podatku przez Urząd Skarbowy.

Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku zapłaty podatku do końca maja, nie będą naliczane odsetki za zwłokę.

Wszelkie zmiany prawne wprowadzane w ostatnim czasie przez rząd wprowadzają spore zamieszanie w życiu podatników. Z tego powodu korzystnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług specjalistów, którzy w imieniu Klientów dopełnią niezbędnych formalności. Doradztwo podatkowe umożliwi bezpieczne wypełnianie nowych obowiązków podatkowych.

Read More