Tag: e-sprawozdanie finansowe

Składanie sprawozdania finansowego w RDF

Spółki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podmioty, które dobrowolnie wybrały tę metodę ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, mają obowiązek sporządzania i ...

Read More

Składanie sprawozdania finansowego za 2020 rok – kto musi posiadać e-podpis?

Obowiązkiem właścicieli spółek jest dopilnowanie, aby sprawozdanie finansowe zostało sporządzone oraz wysłane w formie elektronicznej. Istotne jest tutaj zastosowanie odpowiedniej ...

Read More