Tag: księgowość

Czy płaca minimalna zostanie podniesiona w 2021 roku?

Projekt mówiący o podniesieniu minimalnej płacy dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Obecnie projekt został przekazany do konsultacji społecznych, co umożliwia pracodawcom oraz związkom zawodowym zgłaszanie uwag (termin do 26 sierpnia).

Z czym podwyżka płacy minimalnej wiążę się dla pracodawców?

W przypadku podniesienia płacy minimalnej do planowanej wysokości 2800 zł dla firm jest to koszt około 826,2 mln zł, dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw – ponad 3,039 mld zł.

Warto zaznaczyć, że cała procedura podniesienia płacy minimalnej w 2021 roku uzależniona jest od sytuacji spowodowanej COVID-19. Planowane prognozy przewidują ustabilizowanie się sytuacji w 2021 roku.

Rozporządzenie ustala minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2021 na poziomie 2800 zł i minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych na poziomie 18,3 zł.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Czy płaca minimalna zostanie podniesiona w 2021 roku? Kolejne podejmowane kroki będą opierały się z pewnością na sytuacji jaka pojawi się w Polsce w związku z pandemią COVID-19.

Read More

Nowy JPK_VAT od października 2020 roku – regulacje związane z COVID-19

Wróć do strony głównej

***

Pandemia COVID-19 wpłynęła również w znaczącym stopniu na wypełnianie obowiązków podatkowych, w tym również sporządzanie oraz przesyłanie JPK_VAT, który ma zacząć obowiązywać od października 2020 roku.

Nowy plik JPK_VAT będzie obowiązywać wszystkich podatników VAT.

Wcześniejsze ustalenia przesunęły wprowadzenie nowego JPK na lipiec. Istotne jest jednak, że zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r termin wdrożenia nowego JPK_VAT został przesunięty na październik.

Do sporządzenia oraz przesyłania nowego pliku JPK_VAT będą zobowiązani wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości prowadzonej działalności.

Bardzo ważną kwestią jest fakt, że od wprowadzenia nowych regulacji wszyscy podatnicy będą składali jeden dokument, bez dodatkowych załączników. Oznacza to, że zostaną zlikwidowane takie załączniki jak:
– VAT-ZZ
– VAT-ZD
– VAT-ZT

Wprowadzono również zmiany w zakresie udzielenia kary za niepoprawne złożenie pliku JPK. Od października kary będą nakładane na podatników, którzy w sposób celowy uniemożliwiają poprawną weryfikację transakcji.

Read More

Jakie terminy podatkowe zostały wydłużone?

W związku z pandemią COVID-19 zostały wydłużone terminy na realizację obowiązków podatkowych. Wprowadzone ułatwienia dotyczące przede wszystkim podatków CIT, PIT, VAT oraz akcyzy.

Wydłużone terminy podatkowe w 2020 roku:
– termin złożenia zeznania CIT-8 do 31 lipca 2020 roku
– regulacje dotyczące nowego JPK_VAT wejdą w życie od 1 października 2020 r.
– podatek od sprzedaży detalicznej został zawieszony do końca 2020 roku
– obowiązek dokonania opłaty raty od podatku nieruchomości został przedłużony do 30 września 2020 roku (wskazanym grupom przedsiębiorców i organizacjom pozarządowym – których płynność finansowa uległa pogorszeniu )
– przedsiębiorcy handlujący paliwami opałowymi i nabywcy takich paliw, mogą do końca sierpnia 2020 r. sprzedawać lub kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego

W zakresie cen transferowych wprowadzano zmiany:
– do 31 grudnia 2020 r. – w sytuacji, gdy termin (określony wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.
– o 3 miesiące – w sytuacji, gdy termin ten (określony wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

To niektóre z wprowadzanych zmian w związku z trwającą epidemią COVID-19. Celem nowych regulacji jest pomoc w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych.

Jeżeli nie wiedzą Państwo jak zastosować nowe przepisy prawne to warto skorzystać z doradztwa księgowego lub podatkowego. Doradcy chętnie pomogą we wdrożeniu nowych przepisów.

Read More