Tag: prowadzenie księgowości

Prowadzenie akt osobowych pracownika na nowych zasadach

W 2019 roku zostały wprowadzone istotne zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Na co należy zwrócić uwagę? O czym warto pamiętać?

Zgodnie z art. 94 Kodeksu pracy prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy.

Osoba zatrudniająca pracowników zobowiązana jest do przechowywania dokumentów związanych z:
– ubieganiem się o prace
– nawiązaniem stosunku pracy
– przebiegiem stosunku pracy
– zakończeniem stosunku pracy
– ewidencją czasu pracy
– dokumentami związanymi z korzystaniem z urlopu
– kartą ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

Od 2019 roku wprowadzona została dodatkowa część „D”, która zobowiązuje do gromadzenia dokumentów związanych z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej.

Nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracownika umożliwiają ich elektroniczne przechowywanie.

Kolejny artykuł: Księgowość z dostępem do PANELU KLENTA

Read More
  • 12 października, 2020

Nowy JPK_VAT od października 2020 roku – regulacje związane z COVID-19

Wróć do strony głównej

***

Pandemia COVID-19 wpłynęła również w znaczącym stopniu na wypełnianie obowiązków podatkowych, w tym również sporządzanie oraz przesyłanie JPK_VAT, który ma zacząć obowiązywać od października 2020 roku.

Nowy plik JPK_VAT będzie obowiązywać wszystkich podatników VAT.

Wcześniejsze ustalenia przesunęły wprowadzenie nowego JPK na lipiec. Istotne jest jednak, że zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r termin wdrożenia nowego JPK_VAT został przesunięty na październik.

Do sporządzenia oraz przesyłania nowego pliku JPK_VAT będą zobowiązani wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości prowadzonej działalności.

Bardzo ważną kwestią jest fakt, że od wprowadzenia nowych regulacji wszyscy podatnicy będą składali jeden dokument, bez dodatkowych załączników. Oznacza to, że zostaną zlikwidowane takie załączniki jak:
– VAT-ZZ
– VAT-ZD
– VAT-ZT

Wprowadzono również zmiany w zakresie udzielenia kary za niepoprawne złożenie pliku JPK. Od października kary będą nakładane na podatników, którzy w sposób celowy uniemożliwiają poprawną weryfikację transakcji.

Read More

Wypłata świadczenia postojowego z ZUS

Kiedy wypłaca się świadczenie postojowe? Tego rodzaju świadczenie wypłaca się osobom wykonującym pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Świadczenie przyznawane jest tym, którzy złożą wniosek w przypadku zastosowania w firmie przestoju ekonomicznego.

W przypadku trwającej epidemii ze świadczenia postojowego mogą skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych. Nowa wersja tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy.

Uwaga!
Jednym z warunków wypłaty postojowego jest oświadczenie ze strony przedsiębiorcy, że sytuacja materialna wykazana w pierwszym wniosku nie uległa poprawie.

Warto podkreślić, że pierwsze wypłaty świadczenia postojowego zostaną wykonane na konta tych, którzy składali wnioski poprzez swoje indywidualne konta na platformie internetowej PUE ZUS. Ten sposób przekazywania wniosków do ZUS sprawia, że są one automatycznie weryfikowane i przekazywane do wypłaty.

Papierowa forma składania wniosków do ZUS może wydłużyć czas przelania środków w zakresie świadczenia postojowego.

Opóźnienia w wypłacie mogą być również spowodowane pojawiającymi się błędami we wnioskach. Z tego powodu warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego, które szybko i bezbłędnie przygotuje oraz złoży wniosek do ZUS.

 

Zachęcamy do lektury naszego artykułu:

ZWOLNIENIE Z ZUS DLA MAŁYCH FIRM W NOWYM PAKIECIE ANTYKRYZYSOWYM

Read More

Tarcza antykryzysowa – zmiany w prawie podatkowym

Wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego zobowiązuje rząd do wdrażania nowych rozwiązań, z których mogą skorzystać właściciele przedsiębiorstw. Ochrona funkcjonujących na rynku firm oraz zatrudnionych pracowników jest obowiązkiem rządu. Jakie zmiany w zakresie prawa podatkowego planuje rząd?

Proponowane zmiany w ustawie zostały przedstawione 20 marca. Celem wprowadzanych zmian jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności.

Zmiany w prawie podatkowym, które mogą zostać wprowadzone to m.in.:
– wprowadzenie nowych zasad dotyczących rozliczenia straty (jeżeli przedsiębiorcy zanotują spadek przychodów o min. 50% w stosunku do 2019 r., będą mieli możliwość obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł)
– odroczenie terminu składania nowego JPK-VAT z deklaracją
– zmiana terminu zgłaszania danych do CRBR na 13 lipca 2020 roku
– wydłużenie terminu zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych do 20 lipca 2020 roku
– zwolnienie z PCC umów pożyczkowych zawieranych do dnia 31 sierpnia 2020 roku (pod warunkiem, że biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu)

Rząd planuje również wprowadzić korzystne rozwiązania dla małych podatników. Jedną z proponowanych zmian jest możliwość rezygnacji z 2020 roku z uproszczonych zaliczek i obliczać je od bieżących dochodów.

Ustawa umożliwia również organom podatkowym zwieszenie z urzędu albo na wniosek postępowań lub kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych.

Read More