Tag: Umowa o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem

Wróć na stronę główną —- Pandemia koronawirusa wprowadziła wiele nowych rozwiązań związanych zarówno z nawiązaniem stosunku pracy, jak również rozwiązaniem ...

Read More

Umowa o pracę

Umowa o pracę stanowi oświadczenie woli dwóch stron (najczęściej pracownik oraz pracodawca), które zobowiązują pracownika do wykonywania określonego rodzaju pracy ...

Read More