Tag: zmiany podatkowe 2021

Wystawianie faktur od października 2021 r.

Od października 2021 zostaną wprowadzone zmiany w zakresie wystawiania faktur. Na co warto zwrócić uwagę? Na czym polegać będzie wystawianie faktur od października 2021 r.?

Według najnowszych informacji już za kilka miesięcy zostanie wprowadzona możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych jako jednej z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Faktura ustrukturyzowana uznawana będzie jako rodzaj faktury elektronicznej.

Faktury, o których mowa, będą wystawiana oraz przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.

Celem wprowadzenia KSeF są:

 • weryfikacja uprawnień dostępu do KSeF,
 • otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych,
 • przechowywanie faktur,
 • oznaczanie dokumentów numerem identyfikującym (system odpowiada za przydzielenie odpowiedniego numeru),
 • weryfikacja zgodności faktury z wzorem udostępnionym przez Ministerstwo Finansów.

Faktury ustrukturyzowane sporządzane będą w chmurowych systemach finansowo księgowych. Warto podkreślić, że z tego powodu podatnicy nie będą mieli możliwości ich zniszczenia lub zagubienia.

Read More

Kasa fiskalna online

Kasa fiskalna online to system, którego celem jest rejestracja sprzedaży. Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest uszczelnienie systemu podatku VAT oraz ograniczenie szarej strefy w sprzedaży detalicznej.

Do posiadania kasy fiskalnej zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Istotnie należy zaznaczyć, że niedawno została podpisana ustawa zobowiązująca do wymiany tradycyjnej kasy fiskalnej na prowadzoną online.

Pandemia COVID-19 wydłużyła termin wymiany kas fiskalnych. Jakie terminy obowiązują?

Pierwszą branżą, która od 2020 roku była zobowiązana do wprowadzenia kas fiskalnych online były warsztaty samochodowe.

Od stycznia 2021 roku obowiązek dostosowania się do nowych przepisów mają hotele, pensjonaty oraz punkty gastronomiczne świadczące usługi związane z wyżywieniem. Dodatkowo warto zaznaczyć, że punkty zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych również muszą prowadzić online kasę fiskalną.

Od lipca 2021 roku przepisy obejmą:
– fryzjerów;
– budowlańców;
– prawników;
– kosmetyczki;
– lekarzy;
– fitnessy oraz siłownie;

Przeczytaj: Limit ksiąg rachunkowych 2021

Read More

Stawki ryczałtowe w 2021 roku

Ile wynosić będą stawki ryczałtowe w 2021 roku? Na wstępie warto zaznaczyć, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych odprowadzany jest od przychodu. Podatnik nie dokonuje rozliczeń kosztów uzyskania przychodów. Istotne jest to, że podatnik nie ma prawa do rozliczania przychodów opodatkowanych ryczałtem wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Do uprawnień osób na ryczałcie należą:
– korzystanie z ulg podatkowych
– odliczanie składek ZUS oraz zdrowotnych

Jakie stawki ryczałtowe w 2021 roku będą obowiązywać?
W 2021 r. podatnik może stosować następujące stawki: 17%, 15%, 10%, 8,5%, 5,0%, 3,0%.

Przede wszystkim jedną z głównych zmian podatkowych w zakresie ryczałtu jest zmniejszenie stawki opodatkowania przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów do 17% (wcześniej obowiązywała stawka 20%).

Zmiany wprowadza ustawa z 15 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Bez wątpienia celem wprowadzenia zmian jest podniesienie atrakcyjności tego sposobu rozliczania się. Dodatkowo została zwiększona grupa podatników uprawnionych do jej stosowania.

 

Zmiany podatkowe w 2021 roku – przeczytaj nasz wpis

 

Read More

Na jakie zmiany podatkowe powinniśmy się przygotować w 2021 roku?

W 2021 roku planowane jest wprowadzenie kilku istotnych zmian w przepisach prawa podatkowego. Warto zaznaczyć, każdy podatnik (po spełnieniu określonych warunków) musi dostosować się do wdrażanych rozwiązań.

Celem Ministerstwa Finansów jest:
+ opracowanie odpowiedniej polityki podatkowej, która umożliwi utrzymanie stanu finansów państwa na odpowiednim poziomie
– wspieranie firm, również w trakcie trwania pandemii
– optymalizacja kosztów działalności

Na jakie zmiany podatkowe powinniśmy się przygotować w 2021 roku?

W pierwszej kolejności powinniśmy wspomnieć o zmianie ESTOŃSKI CIT, która sprawi, że firmy małej oraz średniej wielkości będą mogły wybrać, czy chcą skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy wolą rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Z tego rodzaju opodatkowania będą mogły skorzystać spółki kapitałowe (spółka z o.o., spółka akcyjna), której udziałowcami są osoby fizyczne. Warto zaznaczyć, że to rozwiązanie skierowane jest do firm, które nie przekroczą progu przychodu w wysokości 100 mln rocznie.

Kolejne zmiany zostaną wprowadzone w zakresie ryczałtu:
– zwiększenie liczby podmiotów uprawnionych do skorzystanie z tej formy opodatkowania
– podniesienie limitu do 2 mln euro (wcześniej 250 000 euro)

Zmiany zostaną również zastosowane w zakresie obowiązywania podatku CIT na poziomie 9%. Mowa tutaj o zwiększeniu limitu uprawniającego do zastosowania stawki na poziomie 9% – limit wynosić będzie 2 mln euro.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić wiele rozwiązań uszczelniających obowiązujący system podatkowy.

Read More

Nowości podatkowe w 2021r. – pakiet planowanych zmian

W ostatnim czasie został przedstawiony pakiet zmian w zakresie VAT, który zawiera najważniejsze planowane zmiany w prawie podatkowym w 2021 roku. Projekt zmian został przyjęty w dniu 28 października 2020 roku przez Radę Ministrów.

Na co powinni się przygotować podatnicy?

 1. Zniesienie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Istotne będzie tutaj zastosowanie uzgodnionej między podatnikami korekty podatku.
 2. Nowe przepisy prawne dotyczącą również eksportu towarów. Wydłużony zostanie termin na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. VAT przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów – z 2 na 6 miesięcy.
 3. Podatnik będzie miał możliwość dokonania wyboru sposobu, według którego dokona przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym, czyli według średniego kursu NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu.
 4. Wprowadzono rozszerzenie ochrony związanej z Wiążącą Informacją Stawkową dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU.
 5. Wydłużenie terminu do odliczenia podatku VAT naliczonego do 4 okresów rozliczeniowych.
 6. Umożliwienie odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych.
 7. Zwiększenie limitu kwoty na prezenty o małej wartości do 20 zł.
 8. Umożliwienie wcześniejszej rejestracji podatników na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej.
 9. Zlikwidowanie obowiązku zamieszczania numerów PESEL w wykazie podatników VAT.
 10. Stosowanie jednolitej procedury w przypadku wymierzania kar związanych z nowym plikiem JPK.

Wielu właścicieli spółek z o.o. oraz pozostałych podmiotów funkcjonujących na rynku może skorzystać z usług doradztwa podatkowego. Zdecydowanie się na pomoc specjalistów pozwala zadbać o bezpieczeństwo podmiotu bez względu na wdrażane rozwiązania w zakresie prawa podatkowego.

Read More