Adres do e-doręczeń – oferujemy pomoc

Adres do e-doręczeń – oferujemy pomoc w zakresie utworzenia, zgłoszenia i aktywacji skrzynki do e-doręczeń.
E-doręczenia to usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Pozwala na wysyłanie i odbieranie korespondencji drogą elektroniczną (wywołuje taki sam skutek prawny jak list polecony z potwierdzeniem odbioru).
E-doręczenia to usłua zaufania – bezieczeństwo oraz pewność skutków prawnych.

Adres do e-doręczeń – dlaczego warto?

 • identyfikacja adresata i nadawcy
 • tajemnica korespondencji
 • dostęp do informacji na temat wysłania/odbioru wiadomości
 • integralność danych
 • oszczędność czasu
 • wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorców

Po aktywacji adresu do e-doręczeń należy dokonać aktualizacji w bazie adresów elektronicznych. Po dopełnieniu tego obowiązku utworzony adres będzie adresem do korespondencji urzędowej firmy.

Adres do e-doręczeń terminy:

 • od 5 lipca 2022 r. – organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy, NFZ, ZUS, KRUS , organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy
 • od 1 stycznia 2023 r. – uczelnie wyższe, PAN
 • od 1 stycznia 2024 r. – jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
 • od 1 października 2029 r. – sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna
 • od 1 stycznia 2025 r. – pozostałe podmioty publiczne

 

Przedsiębiorcy muszą mieć adres do e-Doręczeń wpisany do bazy adresów elektronicznych:

 • od 1 października 2022 r. – jeśli zostali wpisani do KRS przed 5 lipca 2022 r.
 • od 1 października 2026 r. – jeśli są wpisani do CEIDG

 

Adres do e-doręczeń utworzenie i aktualizacja oferta

Zapraszamy do kontaktu z nami osoby zainteresowane utworzeniem i aktywacją skrzynki do e-doręczeń.

Kontakt