Czy można złożyć wniosek urlopowy przez Internet?

Na wstępie tego artykułu warto zaznaczyć, że osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają prawo skorzystania z urlopy wypoczynkowego. Ile dni pracownik może wykorzystać w ramach urlopu wypoczynkowego? Czy można złożyć wniosek urlopowy przez Internet?

Liczba dni urlopu wypoczynkowego uzależniona jest od stażu pracownika:

20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy przechodzi na następny rok i musi być wyczerpany w pierwszej kolejności do 30 września kolejnego roku.

W jakiej formie złożyć wniosek o urlop?

Przepisy Kodeksu Pracy nie przewidują konkretnej formy wniosku, w której pracownik musi złożyć wniosek o udzielenie urlopu. Oznacza to, że forma powinna być regulowana przepisami przez konkretnego pracodawcę.

Elektroniczny system obiegu wniosków może przynieść wiele korzyści pracodawcy oraz pracownikom.

Pracownik w składanym wniosku urlopowym powinien podać konkretny termin urlopu wypoczynkowego.