Czy płaca minimalna zostanie podniesiona w 2021 roku?

Projekt mówiący o podniesieniu minimalnej płacy dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Obecnie projekt został przekazany do konsultacji społecznych, co umożliwia pracodawcom oraz związkom zawodowym zgłaszanie uwag (termin do 26 sierpnia).

Z czym podwyżka płacy minimalnej wiążę się dla pracodawców?

W przypadku podniesienia płacy minimalnej do planowanej wysokości 2800 zł dla firm jest to koszt około 826,2 mln zł, dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw – ponad 3,039 mld zł.

Warto zaznaczyć, że cała procedura podniesienia płacy minimalnej w 2021 roku uzależniona jest od sytuacji spowodowanej COVID-19. Planowane prognozy przewidują ustabilizowanie się sytuacji w 2021 roku.

Rozporządzenie ustala minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2021 na poziomie 2800 zł i minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych na poziomie 18,3 zł.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Czy płaca minimalna zostanie podniesiona w 2021 roku? Kolejne podejmowane kroki będą opierały się z pewnością na sytuacji jaka pojawi się w Polsce w związku z pandemią COVID-19.