Czy świadcząc usługi budowlane musimy mieć kasę fiskalną online?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się czy dokumentując sprzedaż usług za pomocą faktury musi posiadać kasę fiskalną online. Co mówią o tym przepisy?

Istotnie należy zaznaczyć, że dokumentowanie usług budowlanych świadczonych na rzecz osób prywatnych fakturami nie zwalnia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej online oraz ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych.

Od lipca 2021 roku obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pośrednictwem nowego narzędzia kontrolującego podatników mają osoby świadczące usługi:

  • fryzjerskie
  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze,
  • w zakresie wstępu związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

 

Warto zaznaczyć, że kasy fiskalne pozwalają kontrolować podatników oraz wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.

 

Przedsiębiorca zobowiązany jest do codziennego sporządzania raportu ze sprzedaży, a także dokonywania przeglądu kasy fiskalnej minimum raz na 2 lata.

 


Wystawianie faktur od października 2021 r. – sprawdź!