Czy umowa na okres próbny może zostać zawarta więcej niż raz?

Często zdarza się, że na początku drogi rekrutacyjnej podpisywana jest umowa na okres próbny umożliwiająca weryfikację zdolności oraz umiejętności pracownika w zakresie obowiązków na danym stanowisku.

Warto tutaj wspomnieć o tym, że ten rodzaj umowy jest również korzystny dla pracownika, który ma szansę sprawdzić czy dana praca spełnia jego wymagania oraz daje mu warunki do rozwoju.

Umową o pracę na okres próbny początkowo zawiera się na okres 3 miesięcy. Istotnie należy zaznaczyć, że obowiązujące regulacje prawne nie zobowiązują pracodawcę do kontynuowania zatrudnienia.

Wielu przedsiębiorców wykorzystuje umowę o pracę na okres próbny w celu obejścia przepisów, które mówią, że łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy. Sąd Najwyższy zaznaczył, że w przypadku, gdy strony zawarły umowę o pracę na okres próbny w celu obejścia przepisów prawa, powoduje nieważność postanowienia określającego rodzaj umowy. Taką umowę należy uważać na zawartą na czas nieokreślony.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:
3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące;