Deklaracje PIT do czerwca 2020

Obowiązek opłacania podatków to jedna z najważniejszych kwestii podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Po zakończonym roku podatkowych przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym deklaracji rocznej, w której zostają rozliczone przychody osiągnięte w danym roku.

Składanie deklaracji podatkowych PIT dotyczy również podatników nie prowadzących działalności gospodarczej.

Standardowym końcowym terminem dokonania rozliczenia podatkowego jest dzień 30 kwietnia. W związku z trwającą epidemią termin został przedłużony do maja. W praktyce jednak termin na złożenie deklaracji i rozliczenie podatku mija 1 czerwca, bowiem 31 maja wypada w niedzielę.

Przedłużenie terminu składania podatków jest szczególnie korzystne dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Powodem tego jest fakt, że muszą one samodzielnie wypełnić deklarację i ją wysłać. Nie ma możliwości automatycznego rozliczenia podatku przez Urząd Skarbowy.

Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku zapłaty podatku do końca maja, nie będą naliczane odsetki za zwłokę.

Wszelkie zmiany prawne wprowadzane w ostatnim czasie przez rząd wprowadzają spore zamieszanie w życiu podatników. Z tego powodu korzystnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług specjalistów, którzy w imieniu Klientów dopełnią niezbędnych formalności. Doradztwo podatkowe umożliwi bezpieczne wypełnianie nowych obowiązków podatkowych.