Dlaczego warto dbać o właściwy kod GTU w JPK?

Nowe zasady dotyczące składania JPK_VAT zobowiązują przedsiębiorców do oznaczania kodami GTU transakcji sprzedażowych niektórych grup towarów i usług. Na co narażają się podatnicy, którzy nie przywiązują uwagi do oznaczania kodami GTU? Dlaczego warto zwrócić uwagę na poprawność oznaczeń w JPK?

Kody GTU dotyczą głównie towarów i usług, które są szczególnie narażone na wszelkiego rodzaju oszustwa podatkowe. Przedsiębiorcy mają do wyboru 13 kodów, ale każda grupa zawiera rozbudowany katalog usług lub towarów. Obowiązkiem podatników jest przyporządkowanie do swojej działalności odpowiedniego rodzaju kodu.

Jakie kary za błąd wynikający z oznaczenia kodami GTU?
Zgodnie z art. 109 ust. 3 h ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć 500 zł kary za każdy błąd „uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji”.

Celem nakładanych kar jest zmuszenie czynnych podatników do większej kontroli składanych przez nich rozliczeń podatkowych oraz deklaracji.

Istotnie należy zaznaczyć, że podatnik otrzymuje możliwość skorygowania wykrytych błędów w JPK w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma. Jeżeli nie zrobi tego we właściwym terminie lub użyje nieprawidłowych argumentów wyjaśniających, naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć sankcje.