Dobrowolne ubezpieczenie – zmiany od 2022 roku

Od przyszłego roku zmianie ulegną przepisy regulujące obejmowania oraz ustawania ubezpieczeń dobrowolnych:
? emerytalne
? rentowe
? chorobowe

Zgodnie z nowelizacją przepisów opłacenie składek w sposób nieterminowy nie będzie powodować ustania ubezpieczeń.

Nowe przepisy określają, że objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami możliwe będzie na podstawie złożonego dokumentu ZUS ZUA.

Osoby, które od 1 grudnia 2021 roku będą chciały zrezygnować z ubezpieczeń dobrowolnych zobowiązane są do złożenia dokumentu ZUS ZWUA w celu wyrejestrowania.

Warto zaznaczyć, że nieopłacenie składek za grudzień nie jest jednoznaczne z wyrejestrowaniem się z ubezpieczeń dobrowolnych.