Dochód wolny od podatku

Wróć do strony głównej

Czy od wszystkich zarobionych pieniędzy musimy odprowadzić podatek? Jaki obowiązuje próg wysokości dochodu, po przekroczeniu którego musimy opłacić podatek?

Istotnym pojęciem jest tutaj „dochód wolny od podatku”. O czym mowa?

Pojęciem „dochód wolny od podatku” określamy maksymalną wysokość dochodu, jaki osoba fizyczna może osiągnąć w danym roku podatkowym, który nie spowoduje konieczności zapłaty podatku dochodowego. Dopiero nadwyżka ponad ustaloną kwotę podlega opodatkowaniu.

Warto zaznaczyć, że z kwoty wolnej od podatku mogą skorzystać podatnicy opodatkowani podatkiem według skali podatkowej.

Korzystając z możliwości ominięcia zapłaty podatku musimy pamiętać o obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Uwaga! Podatnicy osiągający mniejszy dochód niż kwota wolna od podatku zobowiązani są również do rozliczenia się z urzędem skarbowym.

Zwolnione z tego obowiązku są osoby, które otrzymują przychody zwolnione z podatku lub nie osiągnęły żadnych przychodów w danym roku podatkowym (z wyłączeniem przedsiębiorców).