Ile wynosić będzie podatek od psa w 2021 roku?

Czym jest podatek od psa? Kogo obowiązuje tego rodzaju opodatkowanie? Ile wynosić będzie podatek od psa w 2021 roku?

Podatek od psa jest opłatą lokalną. Nie jest to obowiązkowa opłata, którą muszą płacić wszyscy posiadający psy. Konieczność opłacania podatku od psa jest uzależnione od regulacji panujących w danej gminie.

Kto nie płaci podatku od psa?
– członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
– osoby, u których stwierdzono znaczny stopień niepełnosprawności (w przypadku posiadania jednego psa);
– osoby niepełnosprawne (w przypadku posiadania psa asystującego)
– osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe (w przypadku posiadania jednego psa);
– podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych (w przypadku posiadania nie więcej niż 2 psów)

Ile wyniesie podatek od psa w 2021 roku?
Wysokość podatku od psa wynosić będzie 130,30 zł od jednego psa. Opłaty dokonuje się raz w roku.

Gdzie możemy uiścić opłatę?
– kasa gminy,
– przelew na konto gminy,
– u inkasenta w gminie.

 

Pakiet planowanych zmian podatkowych w 2021 roku