Jak wyprowadzić zaległości księgowe?

W czasie trwania działalności gospodarczej zdarzyć się może sytuacja, że przedsiębiorca znajduje zaległą fakturę lub inny dokument zawierający dane finansowe. Jeszcze inna sytuacja może mieć miejsce, gdy kontrahent wysyła z opóźnieniem fakturę lub płatność za operację gospodarczą.

W czasie dokonania podsumowania oraz sporządzenia bilansu i sprawozdania finansowego również może wystąpić błąd, który nakieruje na zaległą fakturę w zestawieniach księgowych. Co w sytuacji, gdy faktura została nieopłacona pomimo wszelkich nałożonych prawnie terminów?

Transakcja handlowa, zawierana pomiędzy stronami związana jest z umową, w której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub świadczenie usług. Dokument zawarty zostaje w ramach działalności gospodarczej i stanowi duże ułatwienie pod względem dowodowym – może bowiem stanowić podstawę do dochodzenia należności przed sądem.

Jak wyprowadzić zaległości księgowe?
Podczas księgowania faktur na gruncie podatku dochodowego, warto zwrócić uwagę na metodę rozliczania ich kosztów w KPiR. Podatnicy, którzy prowadzą Księgę Przychodów i Rozchodów zaliczają wydatki przedsiębiorstwa do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z przyjętą metodą memoriałową lub kasową. Wybór dokonuje podatnik, lecz w niektórych przypadkach wymagane jest prowadzenie KPiR w sposób umożliwiający wyodrębnienie określonych kosztów. W przypadku uproszczonej formy, koszt powinien zostać ujęty w momencie jego poniesienia, czyli w dacie wystawienia faktur.

Prawo do odliczenia danej kwoty z faktury zakupowej przysługuje podatnikom w rozliczeniu za okres, w którym otrzymany został dokument. Jeżeli w ciągu określonego terminu odliczenie VAT nie nastąpi, to istnieje wciąż możliwość dokonania czynności w ciągu jednego z dwóch dostępnych okresów rozliczeniowych. W przypadku, gdy faktura w ciągu 2 miesięcy nadal nie uległa ewidencji, to przedsiębiorca zobowiązany zostanie do skorygowania pisma. Istotne jest terminowe ujmowanie faktur wydatkowych, ponieważ wówczas przedsiębiorca nie będzie zmuszony do przygotowywania dodatkowych korekt z wyjaśnieniami.

W przypadku dokumentów sprzedażowych sytuacja jest bardziej skomplikowana. Zgodnie z treścią przepisów, przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrowania każdej sprzedaży w określonym do niej terminie. W przypadku zaległości księgowych korekta obejmować będzie zarówno wartości przychodu, jak i deklaracji VAT, której dotyczyła.

W sytuacji, gdy faktura do przedsiębiorcy nie dotarła lub przed jej rozliczeniem uległa zniszczeniu, możliwe jest wystąpienie z wnioskiem do sprzedawcy o wystawienie odpowiedniego duplikatu. Dokument wygląda jak kopia oryginału lecz zawiera adnotację z oznaczeniem odpowiedniej daty wystawienia. Duplikat w kontekście rozliczeń podatkowych traktowany może zostać jako oryginał i dokonanie jego rozliczenia nastąpić może zarówno w podanym okresie rozliczeniowym, jak i w kolejnym – przypisanym odgórnie.