Kary za nieterminowe płacenie ZUS

Przedsiębiorcy zobowiązani są do opłacania składek ZUS zarówno za siebie jak również za zatrudnionych pracowników. Wielu właścicieli firm nie dba o terminowe opłacanie składek ZUS – na jakie kary narażają się przedsiębiorcy zaniedbujący obowiązek opłacania ZUS?

Przedsiębiorcy mają obowiązek opłacania ZUS w zakresie ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego.

Warto zaznaczyć, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca jest zatrudniony na etacie oraz prowadzi działalność gospodarczą nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności.

Dodatkowo właściciele firm muszą pamiętać o obowiązku opłacania składek za pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

– ubezpieczenie społeczne
– ubezpieczenie zdrowotne
– FGŚP
– FP

Od 2022 roku obliczenie składki zdrowotnej uzależnione będzie od formy opodatkowania.

Kary za nieterminowe płacenie ZUS:

– naliczanie odsetek za zwłokę
– wszczęcie postępowania sądowego