Kodeks Pracy 2022 zmiany

Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i tzw. dyrektywa rodzicielska obligują Polskę do wprowadzenia zmian w zakresie obowiązującego prawa pracy. Co się zmieni? W jakim terminie należy wprowadzić zmiany?

Obecnie trwają pracę nad nowelizacją Kodeksu Pracy, które znacząco wpłyną m.in. na umowy oraz korzystanie z urlopów rodzicielskich. Co się zmieni w prawie pracy w 2022 roku?

 

Kodeks Pracy zmiany 2022

 

? Obowiązek przekazania dodatkowych informacji na temat zatrudnienia

Pracodawcy będą przekazywać informacje o dodatkowych warunkach zatrudnienia (w terminie 7 dni od dopuszczenia pracownika do pracy).

? Umowa na okres próbny

Pracownicy zatrudnieni przez co najmniej pół roku będą uprawnieni do wystąpienia o zatrudnienie na bardziej stabilnych i bezpiecznych warunkach (np. na podstawie umowy o pracę).

? Umowa na okres określony

Pracodawcy będą zobowiązani do uzasadnienia powodu rozwiązania umowy na czas określony.

? Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski zostanie wydłużony:

  • 41 tygodni w przypadku jednego dziecka
  • 43 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej

? Zasiłek macierzyński

Wysokość zasiłku macierzyńskiego zostanie zwiększona do 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

? Urlop opiekuńczy

Zgodnie z zapisami dyrektywy do porządku prawnego wejdzie urlop opiekuńczy, który zakłada pięć dni w roku kalendarzowym bezpłatnego urlopu udzielanego na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku, ale też innemu członkowi rodziny np. starszym rodzicom czy małżonkowi, wymagającemu znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.

 

▪ Termin:

Polska ma czas na wprowadzenie zmian do 1-2 sierpnia.