Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego

Osoby prowadzące podmioty zobligowane do sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego powinny dopełnić tego obowiązku we właściwym terminie. Za nieprzestrzeganie tych zasad grożą poważne konsekwencje, które mogą znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo podmiotu na rynku.

Warto zaznaczyć, że wobec podmiotu, który nie dopełnił niniejszego obowiązku, może być dodatkowo wszczęte postępowanie przymuszające do złożenia sprawozdania finansowego.

Przepisy dotyczące sporządzania oraz składania sprawozdań finansowych znajdziemy w Ustawie o Rachunkowości..

Ustawa o rachunkowości za niesporządzanie, sporządzanie niezgodnie z przepisami czy też niezłożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze przewiduje karę grzywny, ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności.

Postępowanie przymuszające często stosowane przez sąd rejestrowy ma na celu mobilizowanie podmiotów do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy rejestrowej.

Do najbardziej surowej kary nałożonej na przedsiębiorcę zaliczamy wszędzie postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.