Limit godzin nadliczbowych

Jakie obowiązuje roczny limit godzin nadliczbowych? Czy można zmienić jego wysokość?

Nadgodziny to praca wykonywana ponad:

  • określoną w umowie normę czasu pracy
  • przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (art. 151 § 3 i 4) limit godzin nadliczbowych w ciągu roku wynosi 150 godzin. W określonych przypadkach istnieje możliwość zwiększenia limitu w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę (gdy pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy).

Pracodawca jest uprawniony do zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych w wyjątkowych sytuacjach (np. nagła awaria).

Warto zaznaczyć, że godziny nadliczbowe nie powinny stanowić stałego harmonogramu czasu pracy.