Mija termin złożenia informacji o realizowanej strategii podatkowej

Zgodnie z nowelizacją ustawy o CIT weszły w życie przepisy zobowiązujące podatników do sporządzenia i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Informacja powinna zostać opublikowana na stronie internetowej do końca roku. Podatnicy dodatkowo zobowiązani są również do powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej.

Kogo dotyczy obowiązek?

Obowiązkowi podlegają podatnicy, których wartość przychodów przekracza 50 mln EUR oraz podatkowych grup kapitałowych – bez względu na wysokość osiąganych przychodów.

Jakie informacje należy zamieścić na stronie?

Na stronie internetowej należy umieścić dane na temat transakcji, które w danym roku podatkowych zostały dokonane przez podatnika z podmiotami powiązanymi. W przypadku, gdy ich wartość nie przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego podatnika, to transakcje nie podlegają ujęciu w informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Po przekroczeniu limitu należy dane wskazać na stronie internetowej w miejscu o realizowanej strategii podatkowej.