Minimalna emerytura w 2022r.

Ile wyniesie minimalna emerytura w 2022 roku? Jakie są przewidywane dane w tym zakresie?

W przyszłym roku prognozuje się wzrost minimalnej emerytury o co najmniej 5proc., więc będzie to kwota ponad 1300 zł.

Istotnie należy zaznaczyć, że wyliczając minimalną emeryturę należy brać pod uwagę wskaźniki związane z sytuacją ekonomiczną w kraju. Ostateczna kwota minimalnej emerytury zostanie ustalona w lutym 2022 r.

Dodatkowe pieniądze dla emerytów już w listopadzie!
W listopadzie zostanie wypłacona czternasta emerytura dla emerytów i rencistów. Jej wypłata uzależniona jest od dochodu. Próg dochodowy wynosi 2900 zł brutto.
Świadczeniem tym objęte zostanie ponad 9 mln emerytów i rencistów.

Warto zaznaczyć, że emeryci i renciści nie muszą składać wniosków – świadczenie wypłacane jest z urzędu.