Na jakie zmiany podatkowe powinniśmy się przygotować w 2021 roku?

W 2021 roku planowane jest wprowadzenie kilku istotnych zmian w przepisach prawa podatkowego. Warto zaznaczyć, każdy podatnik (po spełnieniu określonych warunków) musi dostosować się do wdrażanych rozwiązań.

Celem Ministerstwa Finansów jest:
+ opracowanie odpowiedniej polityki podatkowej, która umożliwi utrzymanie stanu finansów państwa na odpowiednim poziomie
– wspieranie firm, również w trakcie trwania pandemii
– optymalizacja kosztów działalności

Na jakie zmiany podatkowe powinniśmy się przygotować w 2021 roku?

W pierwszej kolejności powinniśmy wspomnieć o zmianie ESTOŃSKI CIT, która sprawi, że firmy małej oraz średniej wielkości będą mogły wybrać, czy chcą skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy wolą rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Z tego rodzaju opodatkowania będą mogły skorzystać spółki kapitałowe (spółka z o.o., spółka akcyjna), której udziałowcami są osoby fizyczne. Warto zaznaczyć, że to rozwiązanie skierowane jest do firm, które nie przekroczą progu przychodu w wysokości 100 mln rocznie.

Kolejne zmiany zostaną wprowadzone w zakresie ryczałtu:
– zwiększenie liczby podmiotów uprawnionych do skorzystanie z tej formy opodatkowania
– podniesienie limitu do 2 mln euro (wcześniej 250 000 euro)

Zmiany zostaną również zastosowane w zakresie obowiązywania podatku CIT na poziomie 9%. Mowa tutaj o zwiększeniu limitu uprawniającego do zastosowania stawki na poziomie 9% – limit wynosić będzie 2 mln euro.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić wiele rozwiązań uszczelniających obowiązujący system podatkowy.