Nabycie sprawdzające – dlaczego przedsiębiorcy tak obawiają się zmian w przepisach?

Do tej pory wszczęcie kontroli celno-skarbowej spowodowane było konkretną przyczyną oraz wiązało się z powiadomieniem podatnika o planowanej kontroli. Zgodnie z założeniami Nowego Ładu kontrola będzie mogła być przeprowadzana „bez formalności” jako nabycie sprawdzające. Oznacza to, że po wprowadzeniu przepisów kontrola możliwa będzie w każdym momencie. Kto powinien obawiać się zmian w przepisach?

Czym jest nabycie sprawdzające?

Nabycie sprawdzające jest zakupem towarów lub usług przez osobę zatrudnioną w jednostce organizacyjnej KAS w celu sprawdzenia, czy podatnik wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie ewidencjonowania sprzedaży na kasie i wydawania paragonu nabywcy.

Nabycie sprawdzające może zostać przeprowadzone w całej Polsce przez funkcjonariusza Krajowej Administracji Skarbowej. Istotnie należy zaznaczyć, że osoba przeprowadzająca kontrolę powinna posiadać legitymację służbową i stałe upoważnienie wydane przez naczelnika właściwego urzędu zawierające określone dane.