Nowości podatkowe w 2021r. – pakiet planowanych zmian

W ostatnim czasie został przedstawiony pakiet zmian w zakresie VAT, który zawiera najważniejsze planowane zmiany w prawie podatkowym w 2021 roku. Projekt zmian został przyjęty w dniu 28 października 2020 roku przez Radę Ministrów.

Na co powinni się przygotować podatnicy?

  1. Zniesienie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Istotne będzie tutaj zastosowanie uzgodnionej między podatnikami korekty podatku.
  2. Nowe przepisy prawne dotyczącą również eksportu towarów. Wydłużony zostanie termin na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. VAT przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów – z 2 na 6 miesięcy.
  3. Podatnik będzie miał możliwość dokonania wyboru sposobu, według którego dokona przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym, czyli według średniego kursu NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu.
  4. Wprowadzono rozszerzenie ochrony związanej z Wiążącą Informacją Stawkową dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU.
  5. Wydłużenie terminu do odliczenia podatku VAT naliczonego do 4 okresów rozliczeniowych.
  6. Umożliwienie odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych.
  7. Zwiększenie limitu kwoty na prezenty o małej wartości do 20 zł.
  8. Umożliwienie wcześniejszej rejestracji podatników na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej.
  9. Zlikwidowanie obowiązku zamieszczania numerów PESEL w wykazie podatników VAT.
  10. Stosowanie jednolitej procedury w przypadku wymierzania kar związanych z nowym plikiem JPK.

Wielu właścicieli spółek z o.o. oraz pozostałych podmiotów funkcjonujących na rynku może skorzystać z usług doradztwa podatkowego. Zdecydowanie się na pomoc specjalistów pozwala zadbać o bezpieczeństwo podmiotu bez względu na wdrażane rozwiązania w zakresie prawa podatkowego.