Nowy JPK_VAT od października 2020 roku – regulacje związane z COVID-19

Wróć do strony głównej

***

Pandemia COVID-19 wpłynęła również w znaczącym stopniu na wypełnianie obowiązków podatkowych, w tym również sporządzanie oraz przesyłanie JPK_VAT, który ma zacząć obowiązywać od października 2020 roku.

Nowy plik JPK_VAT będzie obowiązywać wszystkich podatników VAT.

Wcześniejsze ustalenia przesunęły wprowadzenie nowego JPK na lipiec. Istotne jest jednak, że zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r termin wdrożenia nowego JPK_VAT został przesunięty na październik.

Do sporządzenia oraz przesyłania nowego pliku JPK_VAT będą zobowiązani wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości prowadzonej działalności.

Bardzo ważną kwestią jest fakt, że od wprowadzenia nowych regulacji wszyscy podatnicy będą składali jeden dokument, bez dodatkowych załączników. Oznacza to, że zostaną zlikwidowane takie załączniki jak:
– VAT-ZZ
– VAT-ZD
– VAT-ZT

Wprowadzono również zmiany w zakresie udzielenia kary za niepoprawne złożenie pliku JPK. Od października kary będą nakładane na podatników, którzy w sposób celowy uniemożliwiają poprawną weryfikację transakcji.