Nowy Ład – kwota wolna od podatku

Wielu przedsiębiorców prowadzących swój biznes na rynku poszukuje rozwiązań mających na celu bezpieczną optymalizację podatkową. Wiadome jest, że im wyższe podatki, tym mniej zostaje w kieszeni przedsiębiorcy oraz mniej stabilna sytuacja finansowa firmy.

Jednym z dostępnych bezpiecznych rozwiązań jest wybór korzystnej formy opodatkowania.

Ostatnio coraz częściej mówi się o kwocie wolnej od podatku, która może zostać zmieniona w ramach Nowego Ładu. Kto może z niej skorzystać?

Z kwoty wolnej od podatku mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na zasadach skali podatkowej. Ten sposób opodatkowania polega na występowaniu trzech progów podatkowych – 17% i 32%, a w przypadku osiągnięcia dochodu powyżej 1 000 000 zł nadwyżka ponad ten limit opodatkowana jest stawką 4% w ramach tzw. daniny solidarnościowej.
Wysokość stawki podatku uzależniona jest od wysokości uzyskanego dochodu, czyli przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania.

Warto wspomnieć, że w 2021 roku kwota wolna od podatku kształtuje się na wysokości 8000 zł.

Zgodnie z zapowiadanymi zmianami w ramach Nowego Ładu kwota wolna od podatku może zostać zwiększona do 30 000 zł.

Korzyści ze zmian w najwyższym stopniu odczują osoby otrzymujący wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej.