Nowy Ład podpisany przez prezydenta RP

Zgodnie z planami ustawa podatkowa z tzw. Polskiego Ładu została podpisana przez prezydenta. Na jakie zmiany muszą przygotować się przedsiębiorcy? Jakie rozwiązania zostaną wprowadzone?

Zmiany w zakresie Nowego Ładu dotyczą m.in. pracowników, przedsiębiorców oraz emerytów. Czy dla wszystkich zmiany będą korzystne?

Jedna z największych reform podatkowych została uchwalona. Co się zmieni:
🔸 podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł
🔸 podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 000 zł
🔸 likwidacja możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej
🔸 wprowadzenie dodatkowych ulg podatkowych (ulga dla klasy średniej, ulga dla rodziców/opiekunów wychowujących co najmniej 4 dzieci, ulga dla pracujących seniorów, ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci)
🔸 wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego (od osób prawnych) w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania
🔸 ustanowienie zasad opodatkowania w grupie VAT
🔸 wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego

Przedsiębiorcy apelowali, aby otrzymali rok na przystosowanie się do planowanych zmian. Niestety nowe regulacje prawne zaczną obowiązywać od stycznia 2022 roku.