Nowy Ład – walka z nielegalnym zatrudnieniem

Czym jest nielegalne zatrudnienie? Jakie rozwiązania w ramach Nowego Ładu są planowane, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się podejmowania zatrudnienia „na czarno” oraz wypłaty wynagrodzenia „pod stołem”?

Od 2022 roku pracodawca ponosił będzie całkowitą odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zatrudnienia pracownika „na czarno”.

O nielegalnym zatrudnieniu mówimy, gdy:
? zatrudnienie nie odbywa się na podstawie odpowiednio przygotowanej umowy
? osoba zatrudniona nie została zgłoszona do ubezpieczeń
? brak powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu pracy przez osobę bezrobotną

Po wprowadzeniu nowych przepisów od stycznia 2022 roku pracodawcy będą zobowiązani do:
? wypłaty odpowiedniej wysokości wynagrodzenia za każdy przepracowany przez pracownika miesiąc „na czarno”
? zapłaty podatku oraz składek społecznych i zdrowotnych od wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia „na czarno”

Nowe rozwiązania uniemożliwiają odliczenie od podatku przychodów pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia lub nieujawnionego przychodu.