Obowiązek oznaczania kodami GTU

Od 1 października 2020 roku zostaną wdrożone nowe rozwiązania podatkowe, które zobowiążą czynnych podatników VAT do oznaczania towarów oraz świadczonych usług odpowiednimi kodami GTU. Właściwa klasyfikacja oferowanych towarów oraz świadczonych usług umożliwi sporządzenie prawidłowego pliku JPK_V7.

Obowiązek oznaczania kodami GTU dotyczyć będzie wyłącznie faktur sprzedażowych. Podatnik korzystać będzie z 13 grup wyznaczonych przez Ministerstwo Finansów, które zostały podzielone ze względu na grupy ryzyka podatkowego i według możliwości wystąpienia oszustw w rozliczeniach podatkowych.

Istotnie należy podkreślić, że nie wszystkie transakcje muszą być oznaczone kodem GTU – wyłączone z tego obowiązku zostały faktury zakupowe, dokumenty zewnętrzne oraz zbiorcze informacje o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kas rejestrujących.

Przedsiębiorcy zobowiązani będą do oznaczenia faktury sprzedaży bezpośrednio w pliku JPK. Nasze biuro rachunkowe zachęca jednak do oznaczania również faktur kodami GTU, ponieważ znacząco usprawni to proces dokonywania księgowań oraz sporządzenia prawidłowo pliku JPK_V7.