Obszary kontroli PIP 2022r.

Zgodnie z przedstawioną przez Państwową Inspekcję Pracy informacją na temat planowanych działań w 2022 roku przedsiębiorcy powinni przygotować się na dodatkowe kontrole przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy.
Planem działania zostaną objęte najbardziej zagrożone obszary pod kątem przestrzegania praw pracowników.

PIP jest organem mającym na celu skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia.

W związku z przedłużeniem stanu pandemii w Polsce PIP będzie sprawdzać stosowanie się pracodawców do przepisów mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa w zakładach pracy.

Obszary kontroli PIP 2022r.:
1. Prawa pracowników w zakresie działań tarcz antykryzysowych.
2. Właściwa wypłata wynagrodzeń ze stosunku pracy.
3. Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
4. Kontrola wypadków w zakładach pracy.
5. Sprawdzenie zatrudnień na podstawie umów cywilnoprawnych.
6. Prawidłowa ewidencja czasu pracy.
7. Kontrola zatrudnień osób młodocianych i pracowników dzieci do lat 16.
8. Kontrola zatrudnień cudzoziemców.