Odwieszenie działalności gospodarczej

W ostatnim czasie wielu przedsiębiorców zdecydowało się na procedurę zawieszenia działalności gospodarczej. Powodem podjętej decyzji w wielu przypadkach były pogłębiające się problemy finansowe oraz problem z utrzymaniem firmy na rynku. Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca chce wznowić prowadzenie firmy? Jak przeprowadzić odwieszenie działalności gospodarczej?

Okres zawieszenia działalności gospodarczej nie powinien być krótszy niż 30 dni (w przypadku lutego 28 dni). Istotne w tym zapisie jest to, że przedsiębiorca nie ma możliwości wznowienia działalności przed upływem tego czasu.

Maksymalny okres trwania zawieszenia wynosi 24 miesiące. Warto zaznaczyć, że po upływie tego czasu przedsiębiorstwo zostanie przez sąd wznowione automatycznie.

Jak wznowić działalność przed upływem 24 miesięcy?

1) Podmioty wpisane do CEIDG
W tym przypadku należy udać się osobiście do urzędu miasta lub gminy lub skorzystać z elektronicznej platformy CEIDG w celu złożenia formularza CEIDG-1. Dodatkowo należy również dokonać zmian w pozostałych urzędach (US, ZUS).

2) Podmioty wpisane do KRS
W pierwszej kolejności odpowiednie organy (spółki osobowe – wspólnicy, spółki kapitałowe – zarząd) zobowiązane są do podjęcia stosownej uchwały W tej sytuacji należy osobiście w siedzibie sądu rejestrowego lub listem poleconym złożyć formularz KRS-Z62.

Procedura odwieszenia działalności gospodarczej może zostać przeprowadzona przez specjalistów biur rachunkowych lub doradców prawnych.