Ozusowanie umów zleceń

Ozusowanie umów zleceń planuje się na rok 2023. Jaki jest cel tego działania? Czy planowane rozwiązania zostaną wprowadzone?

Ozusowanie umów zleceń stanowi jeden w wymogów UE w zakresie wypłaty środkó na Krajowy Plan Odbudowy Polski. Celem tego rozwiązania jest poprawa bezpieczeństwa Polaków oraz polepszenie warunków emerytalnych. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów zleceń od przyszłego roku będą mogli liczyć na zwiększenie poziomu świadczeń pracowniczych.

Ozusowanie umów zleceń – jaki kolejny cel?

Wprowadzenie tego rozwiązania ma przyczynić się również do ograniczenie segmentacji rynku pracy poprzez zwiększenie ochrony socjalnej osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Zmiany mają skutkować:

  • uporzadkowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
  • uszczelnieniem zasad podlegania pod ubezpieczenia
  • zwiększeniem ochrony ubezpieczeniowej
  • podwyższeniem przyszłych świadczeń długoterminowych

Ozusowanie umów zleceń – 2023 czy 2024 rok? Ostateczny termin wejsćia zmian jest jeszcze na etapie konsultacji.