Płaca minimalna w górę – propozycja rządu

Przez Radę Ministrów została przyjęta propozycja podwyższenia wysokości płacy minimalnej w 2022 roku. Ile wyniosą stawki godzinowe? Do jakiej minimalnej stawki wynagrodzenia będą musieli dostosować się pracodawcy?

Istotnie należy zaznaczyć, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określana jest corocznie. Z powodu pandemii koronawirusa termin dotyczący prac nad ustaleniem wysokości płacy minimalnej został wydłużony do 31 lipca.

Zgodnie z aktualnymi informacjami kwota minimalna w 2022 może wzrosnąć o 200 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2021 roku.

Minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wzrastałaby w stosunku do kwoty obowiązującej w bieżącym roku o 1,30 zł

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę będą otrzymywać wyższą kwotę wynagrodzenia – 3000 zł brutto.