Podatek CIT w 2021 roku

Na jakie zmiany w zakresie podatku CIT należy się przygotować? Jakie rozwiązania zaczną obowiązywać w 2021 roku?

1. Spółki komandytowe i jawne
Zgodnie z Ustawą z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw podatnikami CIT staną się spółki jawne oraz komandytowe.

2. Sprawozdania
Podatnicy, których przychód przewyższył wartość 50 mln EUR zobowiązani będą od 2021 roku do publicznego informowania o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy:
strategia działań mających na celu wypełniania obowiązków podatkowych
wybrane formy współpracy z Krajową Administracją Skarbową
planowane działania restrukturyzacyjne
złożone wnioski o interpretacje podatkowe
dokonywane rozliczenia podatkowej
Warto tutaj zaznaczyć, że podatnicy nie wywiązujący się z tego obowiązku powinni liczyć się z karą pieniężną w wysokości 250 000 zł.

3. Wprowadzenie definicji spółki nieruchomościowej.
4. Zwiększenie liczby podmiotów zobowiązanych do sporządzania dokumentacji cen transferowych.
5. Podwyższenie limitu przychodów uprawniających do stosowania przez podatników CIT 9% stawki do 2 mln euro.