Podpisywanie pliku JPK_V7

Od października zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące rozliczania się z fiskusem w postaci JPK_V7. Zmiana przepisów podatkowych ma na celu ograniczenie oszustw podatkowych oraz usprawnienie weryfikacji danych przedstawianych w JPK przez podatników.

Jednym z etapów składania JPK do organów podatkowych jest jego odpowiednie podpisanie. W jaki sposób można potwierdzić tożsamość osoby składającej plik JPK_V7?

1. Profil zaufany, który może zostać założony nawet za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
2. Kwalifikowany podpis elektroniczny, który jest płatnym podpisem służącym do podpisywania dokumentów. Zestaw do posługiwanie się podpisem elektronicznym należy kupić u jednego z certyfikowanych dostawców. Warto skorzystać z pomocy osób, które bezpiecznie aktywują zestaw oraz wytłumaczą jak posługiwać się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Dane autoryzujące to bezpłatna metoda, w której do autoryzacji służą dane ewidencyjne: NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz odpowiednia kwota przychodu osiągniętego w 2018 roku (w plikach składanych w 2020 roku).

Istotnie należy zaznaczyć, że forma podpisywania dokumentów w postaci profilu zaufanego oraz danych autoryzujących dostępna będzie wyłącznie dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Ostatnim etapem zamykającym proces przesyłania plików JPK po złożeniu i podpisaniu poprawnego JPK_VAT z deklaracją jest pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Nowelizacja przepisów podatkowych wprowadza dodatkowe obowiązki dla właścicieli firm. Nasze biuro oferuje księgowość dla spółek oraz kompleksową pomoc w zakresie wywiązywania się z obowiązków podatkowych.