Projekt ustawy „Polski Ład 2.0”

W ostatnich dniach zostały przedstawione plany w zakresie ustawy „Polski Ład 2.0”. Na co trzeba się przygotować? Czy zmiany znów wprowadzą zamieszanie wśród podatników?

Z wieloma zmianami wdrożonymi ustawą o Polskim Ładzie przedsiębiorcy do dziś nie potrafią sobie poradzić. Na horyzoncie pojawił się niedawno projekt ustawy „Polski Ład 2.0” – co się zmieni? Jakie są założenia ustawy?

Projekt ustawy „Polski Ład 2.0” założenia dotyczą przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie:
? podatkiem liniowym
? zryczałtowanym podatkiem dochodowym
? kartą podatkową

Uwaga!
Z dostępnych rozwiązań w ramach projektu ustawy „Polski Ład 2.0” nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Projekt ustawy „Polski Ład 2.0” – założenia:

? Podatek liniowy ▸ Roczny limit odliczenia ma wynosić 8.700 zł i będzie podlegał zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów lub będzie pomniejszał podstawę do opodatkowania
? Zryczałtowany podatek dochodowy ▸ Przychody osiągnięte z działalności gospodarczej będą mogły być pomniejszone o 50% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne
? Karta podatkowa ▸ Podatek wynikający z decyzji organu podatkowego będzie mógł być obniżony o 19% zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne