Prowadzenie pełnej księgowości

Przedsiębiorcy zobowiązani są do wypełniania obowiązków związanych z prowadzeniem własnej firmy. Jednym z nich jest konieczność ewidencjonowania operacji gospodarczych swojej firmy. Sposób ewidencji uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności oraz osiągniętego rocznego przychodu.

Jedną z form ewidencji jest prowadzenie pełnej księgowości. To bardziej rozbudowana oraz precyzyjna forma rozliczania się z przychodów przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym, że prawie każde zdarzenie gospodarcze musi być odpowiednio zewidencjonowane.

Pełna księgowość przeznaczona jest do dużych oraz najbardziej dochodowych przedsiębiorstw. Precyzyjna ewidencja księgowa pozwala uniknąć nieuczciwych operacji finansowych.

Pełna ewidencja księgowa obrazuje szczegółowo sytuacje finansową przedsiębiorstwa. Właściciel ma możliwość podejmowania decyzji w oparciu o solidne raporty o firmie.

W związku z tym do pełnej księgowości, oprócz limitu kwotowego, obliguje również charakter prowadzonej działalności oraz posiadanie siedziby na terytorium Polski. Oto, kiedy pełna księgowość jest obowiązkowa:
– w przypadku spółek handlowych,
– kiedy jednostka funkcjonuje na zasadach prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
– kiedy pełną księgowość muszą prowadzić również samorządy, a zatem gminy, powiaty, województwa i ich związki,
– w przypadku jednostek oraz zakładów budżetowych, a także funduszy celowych,
– w przypadku osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
– w przypadku jednostek działających dzięki otrzymanym subwencjom lub dotacjom.

Rozsądnym rozwiązaniem, z którego chętnie korzystają właściciele firm, jest powierzenie pełnej księgowości w ręce specjalistów biura rachunkowego. Pozwala to przedsiębiorcy skoncentrować się na rozwoju działalności. Oferta biur rachunkowych najczęściej dopasowana jest do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Warto skontaktować się w celu uzyskania szczegółowych informacji.