Roczne deklaracje pracowników za 2020 r.

Czym są roczne deklaracje pracowników za 2020 r.? Obowiązkiem każdego pracodawcy jest rozliczenie pracowników, za których pobierał zaliczki na podatek dochodowy w ciągu minionego roku kalendarzowego. Dlaczego pracodawcy powinni o tym pamiętać? Niewypełnienie tego obowiązku we właściwym czasie może spowodować wiele konsekwencji dla firm.

Pracodawcy do urzędu skarbowego powinni wysłać:

1) W przypadku zaliczek na podatek dochodowy:
– deklaracje roczną o zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R;
– informacje o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.

2) W przypadku podatku dochodowego naliczanego według zryczałtowanych składek:
– deklarację roczną o zryczałtowanym podatku PIT-8AR;
– informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne nie posiadające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania IFT-1R.

Ustawowy termin złożenia deklaracji rocznych za pracowników minął 31 stycznia. Warto jednak zaznaczyć, że w tym roku dzień ten wypadł w niedziele, więc został przesunięty do 1 lutego 2021 roku.

Istotne jest, że złożenie deklaracji rocznych może nastąpić wyłącznie w formie elektronicznej. Pracodawcy powinni otrzymać UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

——–

Wszystko na temat: Umowa o pracę