Sprawozdanie finansowe spółki cywilnej

Sprawozdanie finansowe spółki cywilnej – kiedy spółka musi dopełnić ten obowiązek?

Podatnicy prowadzący księgowość w formie ksiąg rachunkowych zobowiązani są do składania elektronicznych sprawozdań finansowych informujących o bieżącej sytuacji finansowej podmiotu oraz podejmowanych działaniach w związku z prowadzoną działalnością.

Obowiązek sporządzania e-sprawozdań finansowych ciąży na podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, sp. z o.o., akcyjna, europejska) oraz osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe.

Zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w formie elektronicznej. Dodatkowo kierownik jednostki oraz osoba prowadząca księgi rachunkowe zobowiązani są do podpisania dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Sprawozdanie finansowe przekazywane jest do KRS lub szefa KAS.

Jak spółka cywilna składa sprawozdanie finansowe? W przypadku, gdy spółka cywilna prowadzi księgi rachunkowe zobowiązana jest do składania sprawozdania finansowego. Podmiot, o którym mowa, nie jest wpisany do KRS oraz nie jest podatnikiem podatku PIT.

Spółka cywilna nie ma obowiązku przekazania sprawozdania finansowego do KRS, ani do US oraz do szefa KAS.

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi sporządzania sprawozdania finansowego dla firm Klientów. Skontaktuj się z nami, a udzielimy więcej szczegółów dotyczących oferty.

Limit ksiąg rachunkowych od 2021 roku