Stawki ryczałtowe w 2021 roku

Ile wynosić będą stawki ryczałtowe w 2021 roku? Na wstępie warto zaznaczyć, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych odprowadzany jest od przychodu. Podatnik nie dokonuje rozliczeń kosztów uzyskania przychodów. Istotne jest to, że podatnik nie ma prawa do rozliczania przychodów opodatkowanych ryczałtem wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Do uprawnień osób na ryczałcie należą:
– korzystanie z ulg podatkowych
– odliczanie składek ZUS oraz zdrowotnych

Jakie stawki ryczałtowe w 2021 roku będą obowiązywać?
W 2021 r. podatnik może stosować następujące stawki: 17%, 15%, 10%, 8,5%, 5,0%, 3,0%.

Przede wszystkim jedną z głównych zmian podatkowych w zakresie ryczałtu jest zmniejszenie stawki opodatkowania przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów do 17% (wcześniej obowiązywała stawka 20%).

Zmiany wprowadza ustawa z 15 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Bez wątpienia celem wprowadzenia zmian jest podniesienie atrakcyjności tego sposobu rozliczania się. Dodatkowo została zwiększona grupa podatników uprawnionych do jej stosowania.

 

Zmiany podatkowe w 2021 roku – przeczytaj nasz wpis