Świadczenie aktywizacyjne 2022

Ze świadczenia aktywizacyjnego skorzystać będą mogli pracodawcy zatrudniający bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną. Co zrobić, aby otrzymać świadczenie?

Warunkiem otrzymania świadczenia aktywizacyjnego jest zatrudnienie bezrobotnego rodzica lub opiekuna osoby zależnej, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował z pracy ze względu na wychowywanie dziecka lub sprawowanie opieki nad osobą zależną.

Świadczenie aktywizacyjne 2022 – jakie kwoty?
? przez 12 miesięcy w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli zobowiąże się do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego przez okres 6 miesięcy → w 2022 r. 1505 zł brutto
? przez 18 miesięcy w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli zobowiąże się do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego przez okres 9 miesięcy → w 2022 r. 1003,33 zł brutto

Za przyznanie świadczenia aktywizacyjnego odpowiada starosta.

KOMU PRZYSŁUGUJE PŁATNE ZWOLNIENIE Z PRACY?